Na Příkopě 18 & 20: Zemská banka (Provincial Bank)